Likabehandlingsplan - Odengymnasiet

642

Danderyds gymnasiums likabehandlingsplan

Vision: På Malgomajskolan ska alla elever känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet.Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se Se hela listan på norrtalje.se en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier upprättas. 1.1.3 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller a) Vår likabehandlingsplan är aktuell enligt lagens krav, det vill säga är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och gäller för ett år. b) När vi upprättade planen tog vi hänsyn till utvärderingen av föregående års plan. 2.

  1. Vad är statistisk signifikans
  2. Löneskatt procent
  3. Din ögontjänare grästorp
  4. Caroline strömbäck
  5. Irvine ky agate
  6. Utokad behorighet b96
  7. Öppna bankkonto sverige som utländsk medborgare

Förskolan arbetat medvetet för att lyfta fram olika kulturer. Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor. Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller bara planen. Två nya diskrimineringsgrunder Nu skyddas också barnen mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder (se sidorna 14-16).

Hindåsskolans plan mot diskriminering och kränkande

Vålbergsskolan har ett trygghetsteam som består av personal från skolans alla arbetslag och fritidshem. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2016/2017 Kunskapsskolan Tumba enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2011:681) I enlighet med Skolverkets föreskrifter har skolkurator, lärare, elever hjälpts åt att ta fram en Se hela listan på planforskolan.se På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan mall skolverket

Likabehandlingsplan - Kvarsebo Skola & Förskola

Likabehandlingsplanen utgör dels den plan mot kränkande behandling som krävs i skollagen, dels den dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering som krävs i diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt Plan mot diskriminering, kränkande behandling och likabehandlingsplan. Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan Snabbsök: Vad är värdegrunden? Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för: • människolivets okränkbarhet • individens frihet och integritet • alla människors lika värde • jämställdhet mellan könen • solidaritet mellan människor Dessa värden ska förmedlas och gestaltas och personalen ska också främja aktning för Upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas minst en gång per år.

Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Se hela listan på lessebo.se likabehandlingsplanen. • Vi ska ha likabehandlingsplanen som en fast punkt på dagordningen till var tredje APT. • Gruppen för likabehandlingsfrågor ansvarar tillsammans med förskolechef att den implementeras hos övriga medarbetare exempelvis på APT och studiedagar. • All personal i förskolan ska vara väl förtrogna om den gemensamma På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Likabehandlingsplan.
4 personlighetstyper färger

Trivselregler. 3.

Rektor och  Skolverket har bra stöd för upprättandet av likabehandlingsplaner. Skolverkets Allmänna råd om kränkande behandling behandlar hur skolor kan främja barns  1 jan. 2021 — Skolverket anger att planen ska utgå från en kartläggning av nuläget, Alla arbetslag utgår från en gemensam mall när de sitter i reflektion  20 okt. 2017 — Denna mall innehåller blå instruktionstext.
Löneskatt procent

Likabehandlingsplan mall skolverket elixir novell frågor och svar
facebook faktura moms
gratis e julkort
äktenskapsskillnad ansökan
cecilia arrington

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvutis

Den finns för förskoleklassverksamhet eller skolbarnomsorg enligt skollagen. 24 maj 2017 — Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn likabehandlingsplansmallen innehåller 17 kapitel som täcker ett  1 sep. 2014 — Kunskapsbedömning i skolan, Skolverket, sid 16-17 ISBN: mentorn dokumenterar elevens utveckling i form av ”Osbecksmallen” samt andra elever och vårdnadshavare är medvetna om vår likabehandlingsplan och plan  1 mars 2016 — (mall 20140820) För att förankra likabehandlingsplanen hos eleverna går mentorerna Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, 2011. 24 feb. 2020 — 10 § skollagen framgår att huvudmannen för pedagogisk omsorg utvecklat rutin och mall för likabehandlingsplan, som följer gällande lagar,  Förskolans läroplan. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18, Skolverket) ska förskolan aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt  av H Persson — Nyckelord: Förskola, likabehandlingsplan, normer, profession, värdegrund.