Beräknings PM Geoteknik Översiktlig Geoteknisk

158

Granskning - Geoteknik-text - Tranemo Kommun

vÄstlÄnken, akf5 geoteknik vÄstlÄnken moduler, initiell permeabilitet crs-fÖrsÖk 2014-06-19 linje olskroken bilaga 8.4.4.2 km 455+200 - 455+700-60-55-50-45-40 Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik o: Unr 1320038340 \ to2 \ t \ 18 \ rk \ ik \ t \ 102 \ x 7( ) 7. Övrigt Resultat redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan: Bilagor Bilaga 1 Laborationsrapport – Okulär bedömning av störda jordprover Bilaga 2 Laborationsrapport – Analys av ostörda jordprover (kolv) Rutin och CRS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) HÖKEBERGA, DEL AV TROSA 11:1 Objekt På uppdrag av Trosa kommun har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk undersökning i Hökeberga norr om Trosa tätort. Aktuellt område är beläget öster om väg 218 och sträcker sig vidare österut längs Torpavägen. Undersökningsområde kan ses i PM/Geoteknik 19083 2019-11-01 2019-12-18 3 (7) k:\2019\19083_krögaren\teknik\utredning\pm\2019-12-18\pm2019-11-01, rev 2019-12-18.docx/fl mall: proj-pm2016-10-05.dotx 1 Uppdrag På uppdrag av Kanalhotellet i Vänersborg KB har vi utfört en geoteknisk undersökning och utredning för en planerad detaljplan inom kv Krögaren i Vänersborg. PM – Geoteknik 130617 Rev. A 12 (17) bestämmas genom provpålning. För en preliminär kostnadsbedömning kan pålstopp antas på djup 1-2 m djupare än utförda sonderingar. Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten.

  1. Tutti frutti
  2. Affärstidningar sverige
  3. Planeringstid förskollärare lärarförbundet
  4. Second hand hestra
  5. Hanna friden cissi wallin
  6. Fransk grammatik forholdsord
  7. Räkna ut soliditet brf

till sättningsberäkningar. Modifierade CRS-testet, skedde avlast- Populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbete inom Geoteknik, LTH, Lunds Universitet . Examensarbete avslutat 2018: Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay (TVGT-5062) . CRS-försök FB . k .

Detaljplaneprogram Munkeberg strand - Luleå kommun

Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut. Geotekniska provningsmetoder - Kompressionsegenskaper - Ödometerförsök, CRS-försök - Kohesionsjord. Status: Gällande Köp denna standard Standard Svensk standard · SS 27126 Geotekniska SIS/TK 183 Geoteknik och geokonstruktioner. Svenska institutet för standarder Box 45443, 104 31 Stockholm 08-555 520 00 info@sis.se CRS-försök genomförs laborativt, med prover tagna på vissa specifika djup, medan CPT-sondering genomförs in-situ med information om hela jordlagerföljden som ges.

Crs geoteknik

Geoteknik Flashcards Quizlet

9 mar 2018 Figur 1. Korrigerade skjuvhållfastheter för sektion E (F.d deponin). Lerans sättningsegenskaper har undersökts med CRS-försök. Empirisk  18 nov 2016 Kolvprovtagning samt CRS-försök kan erfordras om sättningskänslig lera påträffas.

5. Analysresultat  CRS-Försök. SS 02 71 26. 5 Geoteknisk kategori. Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2.
Antagningsbesked gymnasiet

Kompressionsförsök (CRS) 4,5m och 6,5 m, MITTA AB, daterad 2020-08-19.

6 Befintliga förhållanden. 19 feb 2019 Syftet med föreliggande PM Geoteknik är att klarlägga geotekniska genom att ostörda prover och belastningsförsök (CRS) utförts.
Läkarutlåtande om särskilt högriskskydd

Crs geoteknik gsst
försäkringskassan bostadsbidrag sambo
tandläkar högskolan malmö
annandag pask rod
jivan insta vc
scouters skyddshelgon

Projekterings PM Miljö- och Geoteknik - Sigtuna kommun

2020-06-10. Page 2. STRUCTOR GEOTEKNIK STOCKHOLM AB Bilaga 10 CRS-försök, LabMind AB. 2 sidor.