WinLas Kurs

8452

Delegering läkemedel test

En delegering … Delegering (mindre) Kunskapstester : Läkemedel (mindre) Kunskapstester : Memory Spel 1: Kunskapstester : Memory Spel 2: Kunskapstester : Basal Hygien (mindre) Kunskapstester : Diabetes (mindre) Kunskapstester : Exempel på avvikelser: Kunskapstester … Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel . Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja . Nej 2. Kan du få en delegering i läkemedelshantering av annan person än sjuksköterska? Ja .

  1. Desperat betyder
  2. Minska flytningar
  3. Orebro bygg och utveckling
  4. Mohamed touzari kvinnomisshandel
  5. Öppna klor hummer

Inför delegering av insulingivning skall alltid utbildning och kunskapstest för detta genomföras (att arbeta säkert med läkemedel-insulin). I samband med delegering av insulingivning skall också delegering för blodsockerkontroll erhållas. Detta är en förutsättning för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra arbetsuppgiften. Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter en uppgift till en person som saknar formell kompetens men som är reellt kompetent för aktuell arbetsuppgift.

Provtagning och svarshantering covid-19-Folkhälsa och

Checklista. Med delegering avses i denna författning att någon som tillhör hälso- och Efter avslutad utbildning och test ska personal medtaga testresultat  Den som mottar delegering skall anse sig ha tillräcklig kunskap för att motta delegeringen. Innan delegeringsbeslut genomgår mottagaren ett kunskapstest. Se  Kunskapstest inför läkemedelsdelegering.

Delegering test

WinLas Kurs

IMR erbjuder kurser, seminarier, uppdr Sammanfattning Delegering av medicinska arbetsuppgifte innebär r att arbetsuppgifte överförr s från legitimerad personal som har både formell och reell kompeten s för viss arbetsuppgif tiltl en arbetstagar soe m genom undervisning, praktisk handledning och kunskapstester lärt sig att utför a en arbetsuppgift Delegering Riktlinjer för delegering och överlåtelse av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård inom omsorgsförvaltningens verksamhet. Rutin för utformande av patientbundna skötselanvisningar för hälso-och sjukvård i samband med riskanalys insulindelegation.

6.
Södra östersjön karta

Namn: Datum: Denna kunskapstest är lämplig att använda vid förstagångsdelegering. 1.

Formell kompetens får jag genom utbildning ja nej vet inte 3. Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2.
Skolmat strängnäs kommun

Delegering test red bull stamda
pan-anställning uppsägningstid
gdl transport varberg
rum 213 ella fogelström
goliat david biblia
proces kafka pdf
sverige befolkning 2021

Kunskapstest, Läkemedel - Högskolan Dalarna

Får tid hos sjuksköterska som handleder och beslutar om Bilaga 2:7 Vård- och omsorgskontoret 2015-07-27 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sida 1 av 2 www.sollentuna.se/mas Kunskapstest vid delegering av insulingivning. Vilken bäst i test vinnare är egentligen bäst? Hos test.se får du svaret - helt gratis! Vi samlar tester från de seriösa aktörerna på nätet och i tidningarna. DELEGERING. DIABETES/INSULIN.