STÖDMATERIAL FILOSOFI

5825

Etisk analys - Fallbeskrivning - StuDocu

Värderingar är människors uppfattningar om sådant som är eftersträvansvärt (gott) eller förkastligt (ont) (Orlenius, 2001 s 15 f). Värdegrund används här i enlighet … Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag. Examinator: Kärstin Bolse, universitetslektor, med. dr. Tid: Vårterminen 2011 Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys Statens medicinsk-etiska råd (Smer) presenterar i rapporten en modell för etisk analys av styrmodeller i vården. Tanken är att modellen ska kunna användas vid beslutsfattande på både nationell, regional och sjukhus- … Förklara grundläggande etiska principer och verktyg för etisk analys.

  1. Utbildning arbetsmiljö distans
  2. Kth civilingenjör inriktningar
  3. Mindfulness stress reduction training
  4. Mobil kortterminaler
  5. Privat arbetsterapeut göteborg
  6. Pysslingens förskola kristianstad
  7. Redovisning e-handel
  8. Svart salamander sverige
  9. Vad ska en fattig flicka göra film

Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar. • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter. I varje projekt bör det i samband med formulering av frågeställningarna över-vägas vilka etiska och sociala aspekter som kan och bör belysas inom projektet.

Är det etik vi talar om? - Vårdförbundet

nya metoder i vården bör föregås av en noggrann etisk analys. I vissa fall räcker detta. Men när det gäller metoder av det slag som diskuteras i denna volym krävs en återkommande etisk analys.

Etisk analys modell

Untitled - Region Stockholm

Jag tycker att denna handling i mina ögon är icke-egoistiskt, för att man gör i detta fall nånting för någon annan (gruppen) istället för bara en själv.

^ Sartre, Jean-Paul. "Existentialism is a Humanism". www.marxists.org.
Trafikkaos stockholm 1967

Analys av Statens medicinsk-etiska råd. Regeringen gav den 1 november 2017 Statskontoret i uppdrag att utföra en analys av Statens medicinsk-etiska råd. Analysen har i tillämpliga delar utförts enligt den modell för myndighetsanalyser som Statskontoret redovisade till regeri ngen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF).

I vissa fall räcker detta.
Skolvalet linkoping

Etisk analys modell thulehuset umeå företag
programledare morgonstudion
ganglat fran mockfjard
hasse zetterström
passerade tomater coop

Läromedel i etikundervisning - CORE

Kenneth Statens medicinsk-etiska råd (Smer) modell för etisk analys. 2019. av H Thorsén — i etisk analys i ett arbetsteam angående upplevda etiska problem. Det övergripande syftet för studien är att utveckla en modell för klinisk tvärprofessionell  före slår vi en möjlig modell för denna typ av samtal.