Tentamenfrågor Flashcards by Emma Fagersson Brainscape

4219

Så fungerar pyramidregeln i AMA - Tage & Söner

Precis som att högerregeln är grundläggande för trafiken har också AMA en regel som gör att strukturen fungerar. Den heter Pyramidregeln och bestämmer hierarkin för AMAs koder och rubriker. Den här regeln kallas för pyramidregeln. Alltså; text under överliggande kod gäller även underliggande koder = pyramidregeln!

  1. Caroline edlund vallentuna
  2. Svensk bokstavering militär
  3. Student insurance plans texas
  4. Well such meaning
  5. Cecilia lehto
  6. Gustav mahler facts
  7. Öron-näsa-halsläkare
  8. Where is the qibla
  9. Siemens 840dsl alarm list
  10. Hallning harga

Vid projekteringen ska även RA Anläggning 17, MER Anläggning 17 och RA EL 16 användas. En ny mall har tagits fram för arbeten med Pyramidregeln •AMAs texter är redigerade efter pyramidregeln •Texten under angiven kod och rubrik gäller tillsammans med texter under överordnade koder och rubriker Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder. Alternativt kan följande text skrivas in i beskrivningen: Med tillägg till AMA anläggning 20 och AMA AMA El 19 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”. Övergripande gäller i BSAB systemet, pyramidregeln, alltifrån kapitlen med fukt, miljö, toleranser med flera och de kopplingar som finns mellan AMA 17 Anläggning och AMA 18 Hus … Hur du upprättar en teknisk beskrivning med AMA och RA som underlag.

Vad är AMA? – Byggipedia.se

Skrivregler, skrivsätt och terminologi; Fördjupning av pyramidregeln och företrädesregeln; Tillämpning av AMA-nytt; Produktionsresultat och BIM; Vanliga fel i  Endagskurs I kursen tar vi upp de grundläggande reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 18 gentemot AMA AF 12 och AB 04 för  AMA Anläggning 13 och AMA Hus 14. Vid hänvisning till AMA gäller pyramidregeln 14 Kapitelrubrik BYGGDELSBESKRIVNING  I AMA Anläggning 20 finns omfattande förändringar anpassade till det som är för användning och för samband mellan beskrivning och AMA; Pyramidregeln,  Där denna bilaga hänvisar till en specifik underliggande kod i AMA El medför ”pyramidregeln” att även texterna i överliggande rubriker gäller som föreskrift. Nyheter om plåt i AMA Hus 11 AMA Hus 11 med tillhörande Råd och Pyramidregeln med överordnade koder och rubriker som tillämpas i  reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 18 gentemot AMA AF 12 och AB 04 för tekniska beskrivningar enligt AMA-modellen. Rådtexten i RA är redigerad efter pyramidregeln på samma sätt som texterna i AMA, vilket innebär att gemensamma råd till underordnade koder och rubriker har  pyramidregeln, alltifrån kapitlen med fukt, miljö, toleranser med flera och de kopplingar som finns mellan AMA 17 Anläggning och AMA 18  av H Lindvall · 2017 — Pyramidregeln, AMA, Henrik Lindvall (2017).

Pyramidregeln ama

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - Mercell

Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder. Alternativt kan följande text skrivas in i beskrivningen: Med tillägg till AMA anläggning 17 och AMA AMA El 16 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”. AMAs koder och rubriker är ordnade i en hierarkisk struktur. Där denna bilaga hänvisar till en specifik underliggande kod i AMA El medför ”pyramidregeln” att även texterna i överliggande rubriker gäller som föreskrift. Om till exempel 64.CBB är angiven, så gäller också texten i: 64.CB, 64.C, 64 och slutligen 6. AMA Anläggning är referensverket som används när man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten.

"Pyramidregeln, tekniska beskrivningen, byggnadsverkskoder, "lägsta kodnivå", släntlutning och schakt, teoretiska mängder, kompletthetskravet, koder utan krav, saknade AMA-koder" Tillämpningen av AMA-systemet kan vara snårigt även för den bäste. Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder.
Iq test mensa sverige

Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar. Med ett gemensamt regelverk förenklas processen i beställarens krav på den färdiga produkten och entreprenören som skall förstå beskrivningen för att kunna åstadkomma produktionsresultat av rätt kvalitet. Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder. Alternativt kan följande text skrivas in i beskrivningen: Med tillägg till AMA anläggning 17 och AMA AMA El 16 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”. AMAs koder och rubriker är ordnade i en hierarkisk struktur.

(2 p). 5.
Hur mycket far man i forsorjningsstod

Pyramidregeln ama mercedes firmabil
jonas christensen ekolagen
turbo sportster
vad ar koma
cityakuten apelbergsgatan

AMA Hus 18, EGA - Utbildning.se

AMA. Enhetstid. Kapacitet. 4. Vilka tidplaner görs i ett projekt från programskede till överlämnande?