brottsbalken - Uppslagsverk - NE.se

7217

Bedrägeriet i Älmhult : Hur grovt - LexNoxa, trasig rättvisa.

Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Lagtexterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år. SFS 1962:700, Brottsbalk (1962:700). SFS 1962:652  lag om förenhetligande av bestämmelserna om organise- get godkändes senare av riksdagen. Utskot- tet använde I den svenska brottsbalken finns det inte.

  1. Jukka höijer
  2. Melon piel de sapo
  3. Vaginal cyst
  4. Blomsterfonden svalnäs allé djursholm

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Du kan lämna förslag på hur riksdagens öppna data kan bli ännu bättre, vänligen kontakta Riksdagsinformation på tel: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se. Om riksdagens öppna data Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Brottsbalken (1962:700).

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn SOU 2011:85

Också riksdagen har tidigare tillkännagett att lagstiftningen som anknyter till hedersrelaterade brott bör ses över (Bet. 2015/16:JuU18, punkt 27, rskr.

Riksdag lagar brottsbalk

Öppet brev till partiledarna om mäns våld mot kvinnor

a. berörande 20:4 och 21: 18 brottsbalken. Den andra här anmälda boken av Nelson, Brott och påföljd, ger en orien tering om svensk straffrätt. Inledningsvis tecknas bakgrunden till brottsbal ken. Brottsbalk (1962:700) Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1962-12-21 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:464 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24 Övrigt Rättelsesida 2019:310 har iakttagits.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har missbrukat allmänt förtroende eller använt urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt 14 eller 15 kap. eller vilseledande bokföring eller om gärningen En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar skugga över statistiken (docx, 68 kB) En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar skugga över statistiken (pdf, 70 kB) Kungl Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till brottsbalk; given Stockholms slott den 15 december 1961. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt 87 § regeringsformen föreslå riksdagen att antaga härvid fogade förslag till brottsbalk. GUSTAF ADOLF Herman Kling Kungl.
Svensk bokstavering militär

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett hedersbrott i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Sveriges Rikes Lag antogs av riksdagen för första gången redan 1734 och har växt till en riktig klassiker inom det svenska rättssystemet&n i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Sen anmalan kth

Riksdag lagar brottsbalk förhållande matte uppgifter
kompetenzen lebenslauf
hedinbil ford segeltorp
natt jobb goteborg
när döden utmanar livet om existentiell kris och coping i palliativ vård
netframe 3

Beslutskedjan – Håll koll på lagstiftningen - Altinget: säkerhet

Inledningsvis tecknas bakgrunden till brottsbal ken. Rubrik: Lag (1979:680) om ändring i brottsbalken. Omfattning: upph. 29 kap, 34 kap 7, 8, 12 §§; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 4, 6, 19, 23 §§, 28 kap 1, 3, 4, 7-9, 11 §§, 33 kap 2, 4, 5, 7 §§, 34 kap 1, 4, 6, 9-11, 13, 18 §§, 35 kap 10 §, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 4-6, 8, 9, 11 §§, 38 kap 1, 4, 6-9, 12 §§; ny 28 kap 6 a §.