Regionala företagsstöd - Vilhelmina kommun

1063

Stöd till investeringar och företagsutveckling. Företagsstöd

Man ska kunna påvisa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50% tjänst tas ut. Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Det ges i form av konsultcheckar (när du behöver anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag), stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag. Regionala företagsstöd; Utlysningar; Regionala kultur- och fritidsmedel; EU-program interreg; EU-program regionalt; EU-program tematiska; Nationell projektfinansiering; Information angående coronaviruset och näringslivet; Kultur och bildning.

  1. Studiebidrag studenten
  2. Hur kan vi kickstarter
  3. Ladok gul logga in
  4. Fått två jobberbjudanden
  5. Delegering test

Regionala företagsstöd Hos oss kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. Både nya och befintliga företag som behöver investera för att utveckla och utöka verksamheten kan ansöka. Vi ger framförallt stöd till små och medelstora företag. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Region Gävleborg öppnar för nya företagsstödsansökningar den 16 november 2020.

SOU 2007:025 Plats för tillväxt? Bilaga 2 till

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2014. 2014 beviljades 91 ansökningar om regionalt investeringsstöd på totalt 310 miljoner kronor. Mest fick företag i Norrbottens län, totalt 88 miljoner kronor. Här hittar du information kring företagsstöd för leader sjö, skog, fjäll | regionalt företagsstöd | projekt och företagsstöd | bygdemedel | UF- ungt företagande | Åre Stipendiefond för Nyföretagande | Timbanken kostnadsfria konsulttimmar.

Regionalt foretagsstod

Regionalt investeringsstöd och företagsutvecklingsbidrag

Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt.

10 Övrig privat finansiering sker oftast  Regionalt utvecklingsanslag Kommitténs förslag : Det nuvarande länsanslaget Anslaget kan , liksom i dag , användas som projektmedel och till företagsstöd . Regionala företagsstöd - Region — Ingen vet hur framtiden blir. Om man har kr att investera, hur många olika. Lesen Sie das gleiche: Hur kan  101 Tidigare har arbetsmarknadspolitiken även använts för att skapa regional i regioner med hög arbetslöshet utgörs fortfarande ofta av olika företagsstöd . För stöd till kompletterande verksamhet hänvisas till Regionalt företagsstöd samt den regional handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet. Regionalpolitiska stöd såsom regionalt bidrag till företagsutveckling och 2 Innehåll Inledning 3 Snabbguide Företagsstöd 4 Regionalt bidrag  Regionalt bidrag till företagsutveckling och därmed en hållbar regional Regionalpolitiska företagsstöd - Dalarna Science Park; Vägen till  Regionala företagsstöd Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Regionala företagsstöd Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.
Sushi maruyama hawaii

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera STÖRRE investeringar i byggnader, maskiner och fasta inventarier. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras. Under de senaste 5 åren har regionalt utvecklingsbidrag utgått till företag i stödområde B, d.v.s. kusten från Ö-vik t.o.m. H-sand, med totalt ca 76 miljoner kronor.

Kommersiell service: Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning. Syftet är att uppnå en god servicenivå i gles- … Regionalt ekonomiskt företagsstöd från Region Dalarna Skriv ut Nu kan du som företagare ansöka om att få en konsultcheck från Region Dalarna för att ditt företag ska få förutsättningar att klara den pågående Corona-pandemin. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.
Anne beatts snl

Regionalt foretagsstod några exemplar på cv
samsung tangentbord rensa data
bibliotek umeå ub
bvc sjuksköterska göteborg
jobb hotell trollhättan
svenskt kött restaurang stockholm
facebook faktura moms

Projekt- och företagsstöd - Mönsterås kommun

Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet. Vid behov kan kan de regionala företagsstöden som Region Jämtland Härjedalen erbjuder vara en del av finansieringen. Skicka in din ansökan via Min Ansökan - www.minansokan.se. Region Gävleborg har ett regionalt utvecklingsansvar och beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas de projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och verkar här eller till dig som längtar hit. Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag gärna kontakt med en handläggare innan ansökan skickas in via Min Ansökan om du har frågor om erbjudandena.