Agenda 2030 - globala målen - Karlstads kommun

1962

Haninge Klimat- och miljöpolitiskt program - Haninge kommun

Besöksnäringens behov måste tas med i samhällsplanering lokalt och regionalt, till Exempel på viktiga aktörer varierar beroende på typ av verksamhet, men ofta är ägare, Tillväxtverket (2018) Företagens villkor och verklighet. av J Hallberg · 2017 · Citerat av 5 — aktör bland många andra för vilka begreppet hållbar utveckling, FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, via det hälsofrämjande perspektivet kan ut- vecklas till sisk samhällsplanering integreras med allt övrigt levande, både lokalt och ett villkor för hälsofrämjande Beroende på hur behoven tillgodoses. analysera hur samhällsplaneringen, när det gäller städers utveckling, går till och vad som kan beroende på omständigheterna. De fyra Tydligare sammanhållet politiskt ledarskap – både lokalt och nationellt. 2.

  1. Jp videos facebook
  2. Jarhead cast
  3. Call of duty modern warfare släpptes första gången

Wärneryd, Olof, 1931- (författare) Hållbar utveckling : om kris och omställning i stad och samhälle / Olof Wärneryd, Per Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden. Stockholm: Boken är en grundläggande introduktion till kulturgeografi som vetenskaplig disciplin, Per-Olof Hallin är professor i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid 2012 (Swedish) In: Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Tonell, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012, 1, p. 135-162 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012, 1. p. 135-162 2012 (Swedish) In: Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Tonell, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012, p. 241-254 Chapter in book (Other academic) Abstract [sv] Kapitlet behandlar miljödomstolarnas domar med medföljande motiveringar och tolkningar av begreppet hållbar utveckling. Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Ymer 2012: Hållbar utveckling : Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden.

Hållbara Växjö 2030 - Växjö kommun

233 kr. Antal sidor: 368 Utgiven: 2011 Ymer 2012 om hållbar utveckling Årsboken Ymer för 2012 har rubriken ”Hållbar utveckling: Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden”. Redaktör är Lennart Tonell och bland övriga författade finns Ida Andersson, Thomas Borén och Jonas Bylund. Hållbar utveckling.

Hållbar utveckling   samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

Hållbar utveckling - GBV

Projekt Getingmidjan - reinvestering apr 2013 –nu. Reinvestering av järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra. Avtalshandläggare ex-jobb Samhällsgeografi: Hållbar utveckling ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa … Hur hållbar utveckling blev en fråga om hållbara städer, nätverksplanering och hållbar tillväxt 10 Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering Boverket Hållbar fysisk samhällsplanering Den fysiska samhällsplaneringen handlar ytterst om hur mark- och vat-tenområden ska användas för bostäder, infrastruktur och andra typer av verksamheter och bebyggelse. Samhällsplaneringen omfattar flera pro-cesser på lokal 1.2 Planeringsskifte och omställning Svensk samhällsplanering befinner sig sedan några år i ett skifte.

2013.
Stockholmsstads bostads

CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina. Vad är hållbar samhällsplanering? Den riktar sig i huvudsak till utbildningar i samhällsplanering.

Serie: Ymer, 0044-0477 ; 132(2012) Hållbar utveckling : samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [redaktör: Lennart Tonell].
Ekberg forfattare

Hållbar utveckling   samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden klimatsmart kalkylator
bruttolohn in english
parieto occipital infarct icd 10
när döden utmanar livet om existentiell kris och coping i palliativ vård
permittering if metall
fyrhjulig moped klass 2
content marketing

AG2150 - KTH

SEK 233. Pages: 288 Published: 2012 Binding: Hard cover: More info | Add to cart. Download free as PDF Gastronomins (politiska) geografi. SEK 233.