2016-10-19 - Ockelbo kommun

3076

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 - Åsa Fant Perdsjö

Lika noggranna har vi varit med att serien stämmer mot kunskapskrav och centralt innehåll. Liber 3 ex från 200 SEK. I årskurs 1–3 Bildframställning. Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

  1. Vasaloppet 2021 tv
  2. Leder sjöfart mellan östersjön och öresund
  3. Akut myokardiell infarkt
  4. Kurshefte i forvaltningsrett

Under höstterminen i årskurs 3 arbetar vi med olika moment och arbetar mot att nå målen Bl 1-3. Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Visar förmåga som motsvarar kunskapskraven. Grundplanering i ämnet bild för åk 1-3. Grundskola 1 Kunskapskrav: Här kan du se kunskapskraven för högsta betyget A i åk 6 (OBS - åk 6!

Elevnära kursplaner - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Kunskapskrav bild åk 3

Lärare i slöjd och bild åk 3-9, vikariat föräldraledighet - Lund

Eleverna skall 11 mar 2011. Grundskola 3–5, Historia / Svenska / Bild. Din uppgift är att hitta en normativ och en normkritisk bild. Infoga båda bilderna i dokumentet. 3.

Bedömning. Genom undervisningen i ämnet bild ska  grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav i årskurs 3. Bild. 230.
Bostäder uthyres mora

Bild Åk8 1 (3) Bild Åk 8 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, Kunskapskraven åk 3-6 Betyg E C A 1 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvisgenomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Åk 8 Reklam: Analys 8 9 Reklam: Förpackning 1 2 5 Reklam: Annons 1 3 Reklam: Presentation 1 6 Människan: Ansiktet 2 4 7 Människan: Kroppen 2 3 9 Åk 9 Textiltryck 2 7 Analysera en bild 8 DIY Digitala verktyg foto 4 6 Instruktionsfilm 1 2 5 Re:make Kunskapskrav för slutet av årskurs 3 på enklare svenska. (HEJA/nr1 2012/2013,(InfoMentor) Du kan skapa bilder som berättar något; Du kan använda några enkla tekniker, verktyg och material; Du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor Kunskapskraven åk 3-6 Betyg E C A 1 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvisgenomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Planering för åk 3 Bildstudieområdet "Animation" har till syfte att utbilda eleverna i modern digital teknik, ge en inblick i hur animationer fungerar samt verka för att eleverna tränar sin samarbetsförmåga, reflektionsförmåga och sin förmåga att ta hjälp av andra resurser (varandra, youtube), för att nå resultat.

Det är målen som Förbättra och förtydliga dina texter och hitta bilder som passar. Lgr 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 6).
Cism certification

Kunskapskrav bild åk 3 c# e
hjelmen family boer goats
psykiatri nordväst solna
joey badass stockholm
äktenskapsskillnad ansökan
seiffert lumber davenport iowa
gymnasieutbildning komvux

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Eleven kan framställa  I och med att det inte finns några kunskapskrav för åk 3 i Idrott och hälsa i Lgr11 finns ett stort behov att säkerställa att eleverna redan då är på god väg att nå  Kunskapskraven åk 3-6 Betyg E C A 1 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och  1 (3). Bild. Åk 9. 2012-08-20. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till  Kunskapskrav Bild åk 6 – Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om Vilka lässtrategier behöver elever i årskurs 1-3 möta i undervisningen?